HER KAN DU STILLE SPØRGSMÅLOM ET POSTKORT. DU SKRIVER SELV INDLÆG I SKRIV BESKED OG SENDER EN KOPI AF POSTKORTET TIL WEBMASTER jesper.paalsson@hotmail.com  SOM SØRGER FOR AT POSTKORTET KOMMER PÅ SIDEN 


 
 
Skriv besked...
Bo Pallesen | pallesenbo66@gmail.com
06/04-2021
Kære Johanne, Jeg har tilsvarende postkort med samme karakteristiske typografi til beskrivelse af bygningen. De er stemplet i 1912 og 1914. Så mit bud er at kortene kan dateres til o 1910. Hilsen Bo
Johanne Fischer | tmegnsarkiv@mail.dk
05/04-2021
Kære Postkortsamler Klub På vegne af Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv har jeg et spørgsmål om datering af en del postkort (og billeder), som vi har i arkivets samling. Det er billeder af gårde fra egnen, og de er alle kendetegnet ved en tekst på billedet med gårdnavnet. Det er tydeligvis den samme skrift. Der er løbenumre på postkortene, så jeg formoder, at de er fremstillet i en slags serie. Der var en etableret fotograf i Hårup i begyndelsen af 1900-tallet: Martin Lauge Johannesen (nævnt i Bjørn Ochsner s. 443, hvor han står som: Johansen, Anders Martin Lange). Han har taget en del billeder med personer, men vi har ingen gårdbilleder, som vi kan knytte til hans navn. Vedlagt er scan af for- og bagside af 3 af postkortene, hvoraf man på bagsiden kan se løbenumrene. Jeg håber, I har mulighed for at hjælpe med en ca.-datering, men har forståelse for, hvis det kun er medlemskredsen, der kan forvente hjælp. Med venlig hilsen J. Fischer For Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv
WWW. POSTKORTKLUBBEN. DK