FOR MEDLEMMER / ÅRETS POSTKORTSAMLER

REGLER FOR UDPEGNING AF ”ÅRETS     POSTKORTSAMLER”

 Hvert år udpeges et af postkortklubbens medlemmer som ”Årets Postkortsamler”.

Pågældende, der udpeges, skal have været medlem af postkortklubben i mindst det år, som pågældende udpeges i, ligesom vedkomne skal have gjort en indsats for postkortets fremme.

Hvert år i maj måned fremsender bestyrelsen en anmodning til medlemmerne om at indstille et medlem til ”Årets Postkortsamler”. Indstillingen skal være begrundet og indsendt til bestyrelsen inden den 1. september. På det sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen udpeger bestyrelsen ”Årets postkortsamler” blandt de indsendte forslag.

Det bekendtgøres på Generalforsamling, hvem der er udpeget til ”Årets postkortsamler”.

Den valgte honoreres med et diplom og en lille erkendtlighed

Vedtaget af Bestyrelsen den 28.05.2015

INDSTILLINGSSKEMA FINDES UNDER ÅRETSPOSTKORTSAMLER 2019

 

WWW. POSTKORTKLUBBEN. DK