Dansk Postkort Klub blev dannet på en stiftende generalforsamling den 24. oktober 2009 i Odder.

Der var mødt ca. 20 interesserede frem. Der var op til den stiftende generalforsamling udvist en interesse for dannelse af klubben, også fra nogle, som ikke havde mulighed for at deltage i Odder.

Der var ingen bemærkninger til det fremlagte udkast til vedtægter, hvorfor det dannede grundlag for det videre arbejde.

På mødet meldte 4 deltagere sig til at forestå det videre arbejde med klubben:

Per Sørensen, Kolding, Torben Hilberg, Middelfart, Preben Bech, Hammel, Bjørn Eriksen, Mårslet.

De 4 ovenstående lagde linjen for klubbens første tid, konstituerede sig og udarbejde de endelige vedtægter der dog senere er rettet på et enkelt punkt.

Alle skulle udbrede kendskabet til klubben med henblik på at få flere medlemmer. Der blev lavet omtale til DFF. Så snart der var 25 medlemmer meldte man sig ind i DFF.

Bjørn Eriksen har været formand for klubben indtil 2013, hvor Niels Vad overtog posten.

Klubben er primært web baseret, men der holdes ind til videre en POSTKORTETS DAG årligt.

HUSK der er plads til mange flere medlemmer

 

 

 

 

 

WWW. POSTKORTKLUBBEN. DK