OM / HVAD ER ET POSTKORT

Hvad er et postkort, og hvad er ikke?

 
Der findes ikke noget steds en entydig definition af et postkort. Som følge heraf har vel også alle en forskellig opfattelse af, hvad der er et postkort, og hvad der ikke er.

Drejer det sig imidlertid om udstillingssamlinger under Danmarks Filatelist Forbund, som klubben er medlem af, er vi underlagt de bestemmelser, der gælder her. Derfor trækker vi bestemmelserne op i det nedenstående.

Medlemmer, der ønsker at udstille en postkortsamling, skal gøre sig bekendt med de regler, der gælder på området.

På Dansk Postkortsamler Klubs hjemmeside finder du det gældende reglement under postkortsamlinger (kun for medlemmer). Det kan også hentes på Danmarks Filatelist Forbunds hjemmeside (den lukkede del under udstillingsreglementer)

Før man overhovedet påtænker at udstille sine postkort,  er det især vigtigt at være opmærksom på, hvordan et postkort defineres. Hvis ikke de udstillede postkort overholder denne definition, kan det i uheldigste fald betyde diskvalifikation ved bedømmelsen.

 
Hovedreglen

Et postkort skal have en illustration, der kan være fotografisk, tegnet (endog håndlavet) eller bestå af en applikation (f.eks. hamonikakort)

Herudover gælder: 

for cirkulerede (postbesørgede eller på anden måde postbehandlede) postkort, at disse skal have kendetegn, som viser, at de er behandlet af en postal organisation.

for ucirkulerede (ikke postbehandlede) postkort, at disse skal have trykt tekst eller trykte adresselinier, eventuelt portorude, som viser, at kortet er beregnet til at befordres uden kuvert.

Ucirkulerede/ ubesørgede kort uden adresselinjer på den ene side regnes således ikke for at være postkort (”en påklistret” adressebagside godkendes ikke).

Postkortets format kan variere.

Undtagelsen 
Illustrationer (kort, skitser etc.) eller objekter, som har direkte tilknytning til temaet/postkortet, kan anvendes, dog ikke i en sådan udstrækning, at postkortene bliver det sekundære.

 

WWW. POSTKORTKLUBBEN. DK