OM / BESTYRELSE
 
MEDLEMMER AF BESTYRELSEN ER:
 
Niels Vad:                   nvad@webspeed.dk
 
Per Sørensen:            piaper@stofanet.dk  
 
Leif Ørndorf:               leif.oerndorf@gmail.com
 
Bjarne Hansen:          mini-dorthe@city.dk
WWW. POSTKORTKLUBBEN. DK