OM / PRIVATLIVSPOLITIK
Dansk Postkortsamler Klub

Vores webstedsadresse er: https://postkortklubben.dk.

Privatlivspolitik
I forbindelse med et medlemskab af Dansk postkortsamler Klub indsamler og behandler klubben som dataansvarlig en række almindelige personoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail, telefon, A-medlemskab i anden forening etc.) vedrørende medlemmerne.

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
Til brug for opfyldelsen af medlemskabet indsamler Dansk Postkortsamler Klub almindelige personoplysninger om det enkelte medlem hos Danmarks Filatelist Forbund til sikring af korrekt registrering af medlemsoplysninger. Medlemmernes personoplysninger vil kun blive videregivet til Dansk Filatelist Forbund i det omfang, det er nødvendigt for medlemskabet.

Dansk Postkortsamler Klub vil opbevare/gemme medlemmernes personoplysninger i henhold til dels gældende lovgivning f.eks. bogføringsloven, dels så længe der er et præcist formål med opbevaringen. Så snart formålet med opbevaring af personoplysningerne ikke længere er til stede, eller når den lovgivningsfastsatte opbevaringstid er udløbet, vil det enkelte medlems personoplysninger blive slettet.

På klubbens hjemmeside opbevares scan af medlemmernes samlinger/postkort og andre oplysninger vedr. medlemmernes interesser. Nogle af disse informationer ligger på hjemmesidens åbne del, f.eks. scan af enkelte postkort. Offentliggørelse af disse er frivillig for medlemmerne og – medmindre andet skriftligt er aftalt – forudsættes det, at disse evt. fortsat kan ligge på hjemmesiden efter medlemmets evt. udmeldelse eller død. Opslag af samlinger kan lægges på hjemmesidens lukkede del eller anonymiseret uden angivelse af ejerens navn.

Vi gør opmærksom på, at medlemmerne har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Dansk Postkortsamler Klub behandler om det enkelte medlem:
• Retten til indsigt
• Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
• Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling

Såfremt en person ønsker at gøre brug af ovennævnte rettigheder, skal vedkommende kontakte Dansk Postkortsamler Klub via email.
Der kan indgives klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis man mener, at Dansk Postkortsamler Klub ikke behandler ens personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.
Der kan læses mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål vedr. ovenstående rettes til dataansvarlig Per Sørensen.

Særlige forhold vedrørende brug af hjemmesiden

Personinformation
Medlemmer, der logger ind på hjemmesiden, kan se deres navn til enhver tid (brugernavn). Hjemmesidens administratorer kan også se og redigere denne information. Hele Profilinformationen slettes, når medlemskabet ophører.

Cookies
Hvis du som medlem af Dansk Postkortsamler Klub logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ikke personlige data og den fjernes, når du lukker browseren.
Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login ookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.
WWW. POSTKORTKLUBBEN. DK