FOR MEDLEMMER / ÅRETS POSTKORTSAMLER / ÅRETS POSTKORTSAMLER 2019

ÅRETS POSTKORTSAMLER 2019

I indstillingen er skrevet følgende:  
 
Der er mange aktive postkortsamlere, som har fortjent hæder - hver på deres område, men Lise fortjener i særdeleshed hæderen, da hun er aktiv på mange fronter. De skal kort oplistes her: 
  • Stor indsats omkring foreningens hjemmeside fra starten 
  • Aktiv som udstiller med flotte eksponater, som har været ud at præsentere Danmark på Nordia-udstillinger i Stockholm og Vejle
  • Altid hjælpsom med gode råd om at samle og udstille 
  • Allerbedste repræsentant for postkortsamleriet i DFF´s bestyrelse 
  • Kompromisøgende og lyttende, når der er forskellige holdninger til et spørgsmål. 
Og så har vi ikke nævnt hendes gode menneskelige egenskaber, hvor der altid er et smil på læben og en positiv indgang til andre mennesker. 
 
Lise selv siger mange tak for den store hæder.
 
 
WWW. POSTKORTKLUBBEN. DK